Natuurkundelessen Ontwerpen

10 Professionalisering

Praktijkboek

Het document hieronder geeft hoofdstuk 10 van het Praktijkboek natuurkundedidactiek – Natuurkundelessen ontwerpen.

Bronnen

voor verdere studie

10.2 Beroepsverenigingen en instellingen

Beroepsverenigingen en instellingen – Hieronder staan de websites van de in het praktijkboek genoemde beroepsverenigingen en instellingen.

10.3 Nascholing

WND-conferentie – De jaarlijkse WND-conferentie vindt plaats in de maand december. Informatie over het thema en het programma is vanaf begin september te vinden op de website van de WND. Opgave voor deelname aan deze conferentie loopt via dezelfde website.

Docentenontwikkelteam – Het ontwerpen van lesactiviteiten, lessen en lessenseries kun je in je eentje doen, of met de sectie, of in een docentenontwikkelteam (DOT). De volgende publicaties geven een beeld van het werk van zo’n DOT.

Leraren OntwikkelFonds – Op 7 oktober 2015 is het Leraren OntwikkelFonds (LOF) gelanceerd. Dit fonds biedt de mogelijkheid om een subsidie (voor tijd en materiaal) aan te vragen voor het verbeteren van je eigen onderwijs, zonder dat daarvoor direct toestemming nodig is van de directie of zonder dat zo’n verbetering van bovenaf wordt opgelegd.

10.4 Ontwerpgericht praktijkonderzoek

Stappenplan – De volgende publicatie geeft achtergrondinformatie bij het stappenplan voor ontwerpgericht praktijkonderzoek.

  • Cyrilla van der Donk & Bas van Lanen (2016). Praktijkonderzoek in de school > 8 Ontwerpen en innoveren. Bussum: Coutinho.

Voorbeelden – De links hieronder geven de verslagen van ontwerpgericht praktijkonderzoek die in het praktijkboek als voorbeeld worden genoemd.

Vakdidactisch onderzoeken – Het testen en evalueren van ontworpen lesactiviteiten, lessen en lessenseries gaat in de richting van het doen van vakdidactisch onderzoek. Een beeld van dat soort onderzoek is te vinden in het Handboek natuurkundedidactiek.

  • Koos Kortland & Peter Dekkers (2017). Vakdidactisch onderzoeken. In Koos Kortland, Ad Mooldijk & Hans Poorthuis (Red.), Handboek natuurkundedidactiek (pp. 366-377). Amsterdam: Epsilon Uitgaven.