Natuurkundelessen Ontwerpen

5 Toetsing

Praktijkboek

Het document hieronder geeft hoofdstuk 5 van het Praktijkboek natuurkundedidactiek – Natuurkundelessen ontwerpen.

Bronnen

voor verdere studie

5.2   Toetsvraagconstructie

5.3   Toetsconstructie

5.4   Toetsgereedschap

Leerdoelen en toetsen – De volgende publicaties geven achtergrondinformatie over toetsing. De website Toetsen op School van het Cito is speciaal ontwikkeld voor studenten van lerarenopleidingen. De tekst van het hoofdstuk over toetsing in het praktijkboek is voor een deel ontleend aan deze website, toegespitst op natuurkunde met natuurkundige voorbeelden.

  • Koos Kortland & Paul Verhagen (2017). Leerdoelen en toetsen. In Koos Kortland, Ad Mooldijk & Hans Poorthuis (Red.), Handboek natuurkundedidactiek (pp. 104-111). Amsterdam: Epsilon Uitgaven.
  • Walter Geerts & René van Kralingen (2018). Handboek voor leraren (2e druk) > 5 Toetsen en beoordelen (pp. 177-214). Bussum: Coutinho.
  • Titus Geerligs & Tjipke van der Veen (2007). Lesgeven en zelfstandig leren (11e druk) > 5 Evaluatie (pp. 305-388). Assen: Van Gorcum.
  • Website Cito: Toetsen op School – Informatie over onder andere doel en inhoud van toetsen, validiteit en betrouwbaarheid van toetsscores, construeren van gesloten vragen, open vragen en praktijktoetsen, en beoordelen van toetsscores.
  • Anneke Thurlings (2018). Een toetsmatrijs?! NVOX 43(8), 406-407.
  • Anneke Thurlings (2018). Nederlands is mijn ‘goedste’ vak – Toetsen en taal. NVOX 43(9), 500-501.
  • Jacqueline Wooning (2020). Centrale examens. NVOX 45(4), 204-205.

Practicumtoets – Een theorietoets na afloop van een hoofdstuk is ‘traditie’. Maar het toetsen van kennis en begrip van de leerlingen kan ook voor een deel met een practicumtoets. Daarmee worden dan ook practicumvaardigheden van de leer­lingen getoetst. Het document hieronder geeft een voorbeeld van zo’n practicumtoets, in dit geval over het kunnen maken van elektrische schakelingen.

Denkvaardigheden – Op de website van de SLO staan voorbeeldopdrachten voor meerdere vakken op verschillende niveaus (vmbo, havo en vwo) die een beroep doen op de hogere denkvaardigheden uit de taxonomie van Bloom. Daarnaast geeft de website criteria waarmee leraren zelf bestaande opdrachten kunnen toetsen en aanpassen, of nieuwe opdrachten kunnen maken. Het artikel hieronder geeft een korte beschrijving van de achterliggende ideeën.

Opleidingsactiviteiten

Het eerste document hieronder geeft enkele suggesties voor opleidingsactiviteiten /opdrachten bij hoofdstuk 5 van het Praktijkboek natuurkundedidactiek. De documenten daaronder geven de werkbladen waarvan in enkele van de opdrachten sprake is.

Werkbladen